CORE Podkarpacki wiosna 2022 za nami
Maciej Śliwa - 17.06.2022, 00:20
W dniach 11-12.06 odbył się pierwszy a zarazem pionierski dla Podkarpacia program szkoleniowy CORE dla młodych talentów, sędziów perspektywicznych, którzy bardzo mocno kładą nacisk na swój rozwój.

Program zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sędziów Podokręgu Rzeszów "Gwizdek" dzięki aktywnemu działaniu w kraju Przewodniczącego KS Podokręgu Rzeszów Pana Andrzeja Zwierzchowskiego.

W programie wzięło udział 26 sędziów w tym zaproszeni sędziowie z innych okręgów, tak aby pokazać całokształt procesu szkoleniowego.Wszyscy uczestnicy warsztatów CORE


Do szkolenia zaproszeni zostali instruktorzy, którzy od 9 lat prowadzą CORE na poziomie centralnym oraz międzynarodowym: Pan Jacek Walczyński (obserwator szczebla centralnego i szkoleniowiec KS PZPN), Pan Piotr Tenczyński (obserwator szczebla centralnego i szkoleniowiec KS PZPN) oraz instruktor przygotowania fizycznego FIFA, UEFA i KS PZPN Pan Grzegorz Krzosek.Działacze Podkarpackiego oraz instruktorzy PZPN. Od lewej: Sławomir Ferenc, Kamil Hajduk, Grzegorz Krzosek, Jacek Walczyński, Piotr Tenczyński, Andrzej Zwierzchowski


Sędziowie przez dwa dni mieli od godziny 7 do 22 intensywne bloki szkoleniowe połączone z analizą meczową, które zawierały wykłady, testy sprawnościowe, pomiary tkanki tłuszczowej oraz znaczenie sprawności fizycznej w życiu arbitra.W trakcie treningu na stadionie IzoArena w Boguchwale


Najciekawsza była jednak analiza trzech meczów (Stal Łańcut - Sokół Kamień, JKS Jarosław - Igloopol Dębica, ZKS Izolator Boguchwała - KS Wiązownica), które były losowane przez sędziów, gdzie trzy czwórki (SG, AS1, AS2, Techniczny) brały bezpośrednio udział w spotkaniu a pozostali sędziowie obserwowali wylosowane mecze. Następnie sędziowie w zespołach pracowali obrabiając materiały filmowe i rozkładając sytuacje boiskowe na czynniki pierwsze analizowali zdarzenia. W pierwszej kolejności analizy dokonywał zespół sędziowski, po czym konfrontowana ona byłą z analizą instruktora, który wskazywał kierunki działania lub inne rozwiązania do danej sytuacji.Przemysław Bieniasz w trakcie omawiania spotkania Stal Łańcut - Sokół Kamień, na którym instruktorem był Pan Jacek Walczyński


Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę oraz statuetkę dla upamiętnienia tego niezwykle udanego wydarzenia a także wypowiadał się co zyskał dzięki CORE i gdzie chciałby być za kilka lat!

Organizator i prekursor pilotażowego wydarzenia Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Rzeszów Andrzej Zwierzchowski zapowiedział, że będzie to cykliczne coroczne CORE w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, który z pewnością przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji naszych arbitrów.

Gorące podziękowania pragniemy słać dla Sebastiana Godka - sędziego III ligi i szkoleniowca w Podokręgu Rzeszów za pomoc w organizacji, koledze v-ce przewodniczącemu KS Sławomirowi Chmielowi - za pomoc w opiece nad uczestnikami i infrastrukturą, koledze Maciejowi Śliwie - za pomoc administracyjną.

Podziękowania również dla wieloletniego działacza i byłego członka Zarządy PZPN Pana Jerzego Wiącka za możliwość organizacji w Hotel Odeon tak dużego wydarzenia.Jacek Walczyński oraz Jerzy Wiącek


Podziękowania tradycyjnie dla Prezesa Podokręgu Rzeszów Pana Kamila Hajduka za wsparcie kolejnej inicjatywy naszego Przewodniczącego, który wraz z wiceprzewodniczącym Panem Sławomirem Ferencem zaszczycili nas swoją obecnością!

Gratulacje dla wszystkich uczestników!