ZARZĄD KS PODOKRĘGU RZESZÓW

Przewodniczący:
Andrzej Zwierzchowski
V-ce przewodniczący ds. mentoringu i obserwatorów:
Robert Kubas
Sekretarz:
Paweł Mokrzycki
Referent ds. obsady:
Mateusz Warzocha
Referent ds. szkolenia:
Sebastian Godek
Kierownicy grup szkoleniowych:
Krzysztof Bomba
Paweł Charchut
Piotr Foryt
Referent ds. odznaczeń i mediów:
Maciej Śliwa
Członkowie zarządu:
Grzegorz Wąchadło