ZARZĄD KS PODOKRĘGU RZESZÓW

Przewodniczący:
Andrzej Zwierzchowski
V-ce przewodniczący ds. mentoringu:
Sławomir Chmiel
Sekretarz:
Paweł Mokrzycki
Referent ds. finansów:
Krzysztof Bomba
Referent ds. obsady:
Mateusz Warzocha
Referent ds. szkolenia:
Sebastian Godek
Członkowie zarządu:
Paweł Charchut
Piotr Foryt
Robert Kubas
Maciej Śliwa
Grzegorz Wąchadło