Pierwsza część szkolenia z Konradem Sapelą za nami
Maciej Śliwa - 20.09.2022, 13:21
Wczoraj w auli wykładowej WSIiZ w Kielnarowej odbyło się szkolenie sędziów i obserwatorów Podokręgu Rzeszów. Poprowadził je były asystent międzynarodowy - Konrad Sapela.

Oprócz całego stanu Podokręgu Rzeszów w szkoleniu wzięli również zaproszeni goście z Kolegium Sędziów Krosno oraz Dębica. Obecni byli również przedstawiciele zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN oraz prezes i v-ce prezes Podokręgu Rzeszów w osobach Kamila Hajduka i Sławomira Ferenca.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała niezwykle interesującego wykładu o bardzo ważnym elemencie sędziowskiego rzemiosła, czyli zarządzania zawodami i zawodnikami. Wykład poparty był bardzo dużą ilością klipów, z których część była z naszych regionalnych boisk. Doświadczenie jakie posiada Pan Konrad, które przekazuje teraz młodszym kolegom z pewnością bardzo przyda się sędziom w trakcie prowadzonych przez nich spotkań.

Na zakończenie szkolenia Pan Konrad Sapela został uhonorowany pamiątkową paterą, którą wręczył mu Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Rzeszów Andrzej Zwierzchowski, bez którego długich przygotowań to szkolenie nie miałoby miejsca.

Dziękujemy za liczne przybycie na wczorajsze szkolenie oraz za świetną organizację!