Rejestracja na egzamin 9.09.2022
Maciej Śliwa - 11.08.2022, 09:18
Każdy sędzia mający zamiar przystąpić do wrześniowych egzaminów przed rundą jesienną powinien się na nie zarejestrować. W Panelu Sędziego (dostępnym po zalogowaniu) dostępna jest już taka opcja. W menu obok urlopów należy wejść w ankiety, kliknąć ankietę dotyczącą egzaminów 9 września 2022 i zagłosować.

Prosimy potraktować sprawę poważnie. Komisja egzaminacyjna musi podzielić sędziów na grupy oraz przygotować odpowiedni harmonogram. W związku z tym tylko zarejestrowane osoby zostaną dopuszczone do egzaminów. Prosimy kierowników grup o przekazanie informacji sędziom. Informacja ta dotyczy również osób mających zamiar powrócić do sędziowania.

Osoby, które nie posiadają jeszcze konta zobligowane są do jego założenia. Sędziów nie posiadających takiej możliwości, bądź posiadających konta, które w związku z przerwą w sędziowaniu aktualnie są nieaktywne, prosimy o kontakt z kolegą Szymonem Kojderem (Messenger albo tel. 727664530).

Termin zapisów upływa 6 września o godzinie 20:00!

Więcej szczegółów dostępne w Panelu po zalogowaniu.