Agenda warsztatów KS Podokręgu Rzeszów 22.04.2022
Maciej Śliwa - 18.04.2022, 15:01
Zgodnie z ramowym planem szkoleń w dniu 22.04.2022 na stadionie w Głogowie Młp. odbędą się warsztaty praktyczne Kolegium Sędziów Podokręgu Rzeszów. Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia już od 16:40.

Poniżej znajduje się link do Agendy Warsztatów oraz instrukcja biegów YOYO i ARIET. W Panelu Sędziego (dostępnym po zalogowaniu) znajduje się lista uczestników warsztatów szkoleniowych.
Prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie na obiekt i stosowanie się do zamieszczonego harmonogramu!